Privacybeleid Stapwerkt

Privacy is een grondrecht van burgers. Het is daarom, dat alle persoonlijke informatie die je ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij respecteren jouw privacy en gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over onze werkwijze op het gebied van privacy en wat er met jouw gegevens wordt gedaan.

Wij:

– Vragen geen persoonsgegevens van je die wij niet gebruiken, nodig hebben om ons werk te doen.
– Geven jou altijd inzage in de gegevens die we van jou hebben.
– Vertellen je graag hoe lang bepaalde gegevens bewaard blijven.
– Vernietigen jouw persoonsgegevens zodra dat kan (soms moeten we ze lang bewaren van de wet).

Hoe regelen wij dit bij Stapwerkt?

Doordat we hier intern goede procedures en instructies voor gebruiken.
Doordat onze computers beveiligd zijn en onze kasten op slot gaan.
Doordat we aan externe partijen, behalve onze samenwerkingspartners, niet meer verstrekken dan jouw naam, en soms je adres. En we delen alleen wat nodig is. Andere gegevens worden nooit gedeeld.
Doordat we altijd bereikbaar zijn en open staan voor vragen of opmerkingen van jouw kant over jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens en waarom.

Alle gegevens die wij vragen en opslaan zijn bedoeld om jou zo goed mogelijk les te kunnen geven. Het UWV bijvoorbeeld heeft gegevens nodig. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. Globaal liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de cursus.

Klanten/cursisten

Met het UWV delen we de volgende gegevens. Waarom
Dit heeft te maken met de facturatie.
Hoe lang
Wettelijke termijn belastingdienst
Contactgegevens (naw, email en tel. nummer) correspondentie en facturen Wettelijke termijn
Geboortedatum, plaats en geslacht Zijn nodig voor de facturen bij UWV Wettelijke termijn