Algemene Voorwaarden Stapwerkt

Stapwerkt is lid van de NRTO en hanteert de voorwaarden van de NRTO. Klik hier voor deze voorwaarden.

Aanvullend op deze voorwaarden gaat u akkoord met de volgende zaken:

 • Voor cursussen geld een minimaal aantal deelnemers. Bij minder aanmeldingen dan dit minimum kan Stapwerkt besluiten de cursus niet door te laten gaan.
 • Indien u geen stap-budget ontvangt en u brengt ons hiervan binnen een week op de hoogte (info@stapwerkt.nl) dan ontbinden we het contract en heeft dit verder geen consequenties voor u.
 • Brengt u ons niet op de hoogte van het niet ontvangen van een stap-budget, dan gaan wij er van uit dat u de lessen volgt en dat u de scholing zelf betaalt.
 • Bij online cursussen bent u zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding, geluid en beeld.
 • Voor de groepslessen geldt dat u drie weken voor aanvang te horen krijgt op welk tijdstip u les heeft. Over het tijdstip valt niet te onderhandelen.
 • Lesmateriaal wordt één maal verstrekt en is uw eigendom en dus uw verantwoordelijkheid.
 • Bij afwezigheid brengt u zo snel mogelijk de docent op de hoogte.
 • Lessen kunnen niet ingehaald worden. Wel kunt u bij uw docent opvragen wat er is behandeld.
 • Uw docent is in eerste instantie uw aanspreekpunt voor al uw vragen.
 • Op het certificaat komt de naam die ook op uw aanmeldingsbewijs staat.
 • In verband met de verplichte aanwezigheidsregistratie kunnen (gedeelten van) lessen opgenomen worden.
 • Ons privacy reglement staat op de website.